Gerillaharc ellenséges területen, avagy a nacionalisták helye és feladatai a virtuális térben.

Miután bő egy hónapja, az első részben tisztáztuk az alapvető kérdéseket, itt az ideje, hogy gyakorlatiasabb témákkal is foglalkozzunk. Sorra fogjuk venni a már korábban tárgyalt harc különböző dimenzióit. Elsőként a virtuális térről lesz szó, illetve arról, hogy mi lehet a harcos mentalitású nacionalisták feladata ezen a felületen.

Hogy miért a virtuális térrel kezdünk? A válasz egyszerű: ezen a felületen (szinte) mindenki jelen van. Míg korábban a fiatalok egy csoportjának a “játszótere” volt, addig 2018-ban elérkeztük oda, hogy a társadalom túlnyomó többsége használja az internetet, és jelentős részük a különböző közösségi hálókon is megtalálható. A közéleti diskurzus színtere immár nem a nyomtatott sajtó, és egyre kevésbé a televízió. Ezek a hagyományos felületek rohamos tempóban veszítenek a jelentőségükből, míg ezzel párhuzamosan az internet, és különösen a közösségi hálózatok kerülnek egyeduralkodó szerepbe. A fiatalabb generációk ma már – nem túlzás – minden információjukat innen kapják, és csak itt tájékozódnak. Ismerjük a sokszor elhangzott közhelyet, miszerint: ami nincs fent facebook-on, az nem is létezik. Így aztán, ha azt akarjuk, hogy a fiatal generációkhoz eljussanak az általunk képviselt értékek, akkor fent kell lenni ezeken a felületeken. Elengedhetetlen tehát, hogy mi is kiemelten foglalkozzunk a nacionalista oldal itteni jelenlétével.

A hadszíntér sajátosságai

Először is érdemes az ezen a “hadszíntéren” lévő körülményeket röviden összefoglalni. A szomorú helyzet az, hogy ezt a teret 100%-ban olyanok uralják, akik konkrétan az ellenségeink. Ez nem valamiféle homályos összeesküvés elmélet, hanem tény. Ennek a ténynek az igazolására elegendő megnézni, hogy a különböző devianciákat milyen erővel támogatják, a nyáron szivárványos zászlókba borult facebook-tól, az IBM által támogatott “pride kamionon” át, a jól ismert esetekig, amikor a legnagyobb szolgáltatóktól azért rúgtak ki embereket, mert azok hagyományos értékek mellett merészeltek kiállni. Elmondható tehát, hogy jórészt az ellenség teremtette meg, de mára kétségtelenül kizárólag az ellenség uralja a harc ezen dimenzióját. Így tehát arra marad lehetőség, hogy az ellenség által lefektetett szabályok hézagjait okosan kihasználva tevékenykedjünk.

A valóság torz képe

Mint az első bekezdésben jeleztük, a fiatalabb generációk szinte kizárólag ezekről a felületekről tájékozódnak, így szemükben a valóság, illetve a virtuális valóság határai elmosódnak. Amíg néhány évtizeddel ezelőtt a televízióban való jelenlét legitimizálta a különböző dolgokat, addig mára a facebook-on, vagy éppen a youtube-on való markáns megjelenés teszi láthatóvá, mi több, létezővé a dolgokat.
Egy érdekes jelenséget kell ezen a ponton megemlítenünk. 2010 környékén történt meg Magyarországon a facebook-robbanás, ekkor vette át az egyeduralkodó szerepet ez a közösségi hálózat, és vált egy szűk réteg kikapcsolódási lehetőségéből brutális méretű, és az életünk egyre több területére beszűrődő, meghatározó felületté. Érdekes módon azonban az első oldalak között, amelyek komoly táborral és nagyon magas elérésekkel rendelkeztek, több kifejezetten nacionalista szellemiségű is megtalálható volt. Ilyenek voltak a sok tíz- és százezer követővel rendelkező kuruc.info, a Szent Korona Rádió oldala, a Betyársereg oldala, a korai Ultras Liberi, de részben ide sorolható a Tolvajkergetők is. Ezek az oldalak tehát organikus módon futottak fel, és értek el óriási számokat, vagyis amikor a magyar társadalom “rászabadult” a facebook-ra, akkor megmutatkozott, hogy valójában a fentebb említett oldalak által is képviselt szellemiség nem egy marginális réteg, hanem egy masszív tömeg érzelmeivel és gondolataival találkoznak. A cenzorok “kemény munkája” és a politikai korrektség virtuális terrorja kellett ahhoz, hogy kipusztítsák a valódi nemzeti felületeket, és beálljon a nagyjából ma is tapasztalható torz helyzet. (Ez akkor is igaz, ha a fentebb említett radikális oldalak természetesen rengeteg hibával és még több önellentmondással működtek.)
Soha nem veszíthetjük tehát szem elől, hogy amikor a virtuális térben vagyunk, akkor csupán a valóság, ellenségeink által torzított hasonmásán tevékenykedünk. A virtuális valóság folyamatait nem az örökérvényű igazságok, a természet törvényei, de még csak nem is a társadalom többségének az akarata (holott mindig a demokráciára hivatkoznak!), hanem kizárólag liberális adminisztrátorok határozzák meg! Ez lehet a nacionalisták számára a nulladik pont, a kiindulási állapot.

Ésszel és céltudatosan

Mégis milyen lehetőségek nyílnak számunkra, nacionalisták számára ezeken a felületeken? Először is: jelen kell lennünk. Ez a jelenlét nem azt jelenti, hogy életünk minden rezdülését posztoljuk ki, hogy ezen a felületen éljük meg barátságainkat, szerelmeinket, családi életünket. Már csak azért se tegyük ezt, mert így magunkat is könnyen sebezhetővé tesszük. Ésszel, és rendkívül céltudatosan használjuk ezeket a felületeket! Mutassuk fel az általunk képviselt értékeket, eszméket azoknak, akik innen tájékozódnak. Nyugodtan osszuk meg a legfontosabb cikkeket, videókat, képeket. Ellenségeink ereje abban rejlik, hogy bőven van anyagi lehetőségük arra, hogy a saját eszméikkel átitatott tartalmakat mindenki arcába beletolják, a mi fegyverünk az aktivitás, hogy mindenki kiveszi a részét ebből a harcból. Kövessük azokat az oldalakat, ahol meg lehet találni a nacionalista gondolatokat, eseményeket. Azonban itt is járjunk el körültekintően, elképesztő mennyiségű adat jön velünk szemben, ezekből szelektálni kell, és a valódi értékeket képviselőket követni, megosztani.
Bizony itt belefuthatunk az ellenség éberen őrködő cenzoraiba. A nacionalista oldalon terjedő közmondás szerint: akit még nem tiltott a facebook, azzal valami nincs rendben! De ez semmiképpen sem vezethet öncenzúrához, amennyiben elkezdünk az általuk lefektetett szabályok szerint “játszani” és különösen úgy gondolkodni, akkor veszítettünk. Ésszel és céltudatosan!

Röviden szót kell ejteni arról is, hogy amint a valóságban, úgy a virtuális felületeken is figyeljünk oda az igényességre. Ahogy az utcán sem kelt bizalmat senkiben egy ezeréves, kitaposott surranóban, szétfakult kínai piacos turul pólóban káromkodó kopasz fiatal, úgy a virtuális térben sem érünk el semmit –maximum a kívánt hatás ellenkezőjét!- az igénytelenül összehányt, helyesírási hibáktól hemzsegő képekkel. Óvakodjunk ezektől. Ahogy már írtuk: ésszel és céltudatosan!

A legfontosabb!

A legfontosabb dolog leszögezését a végére hagytuk. Minden fentebb említett virtuális tevékenység azonban pontosan egyenlő a nullával, ha a valódi életben nem teszel semmit! Egy példán keresztül szeretnénk láttatni, hogy miről van szó. Közismert, hogy Beke István és Szőcs Zoltán, két székely hazafi koholt vádak, és egy egészen elképesztő koncepciós per alapján kénytelen román börtönben sínylődni. Börtönbe vonulásuk hatalmas felháborodást keltett az egész jobboldalon. Pillanatok alatt árasztotta el az internetet az értük rendezett tüntetés plakátja és eseménye. Sok ezres megosztást ért el mindkettő, gyaníthatóan százezrekhez, milliókhoz jutott el annak híre. Aztán a budapesti román nagykövetség előtt végül nagyjából 100-200 ember jelent meg! Ez a szám még annak is a töredéke, ahányan megosztották az esemény plakátját. Vélhetően sokan azzal, hogy megnyomták a megosztás gombot, úgy érezték, hogy megtettek mindent az ügy érdekében, lelkiismeretük megnyugodott. Téves, és rendkívül veszélyes felfogás, amitől igényes nacionalistának a lehető legtávolabb kell tartania magát! Soha ne felejtsük el: a virtuális térben való tevékenység nem helyettesítheti a valóságban ránk háruló kötelességeket. Azzal, hogy kedvelted, megosztottad stb. csak a nulladik ponthoz érkeztél el, ezután kell cselekedni!

Összefoglalva tehát a legfontosabbakat: soha ne felejtsük el, hogy ez nem a valóság, csupán annak egy torzított képe, ahol jelen kell lennünk, de ez csupán eszköz! Kövesd a megfelelő oldalakat, oszd meg az arra valóban érdemes tartalmakat, de ha a valóságban nem tettél semmit, akkor még mindig nullán állsz!

(Folytatjuk!)

– Ivan Voin / Világnézet / N.Z. –

Kapcsolódó: Jobb, ha tudod, háború van – 1. rész

Szeretnél Te is blogger lenni oldalunkon? Úgy érzed, hogy lenne mit megosztanod a világgal? Készséged van az íráshoz? Küldj egy cikket, szabadon választott témában a nacionalistazona@gmail.com címre, és lehet, hogy holnaptól Te is propaganda divíziónk tagja leszel!