Haszon helyett, kizárólagos út

Mint minden egészséges gondolkodású ember, mi is folyamatosan törekszünk kiforrott spirituális alappillérekre támaszkodni. Ezek egyaránt fakadnak fanatizmusunkból, identitásunkból, sajátos múlt- és jelenfelfogásunkból és céltudatos jövőképükből.

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a kizárólagos jobboldali gondolkodókhoz hasonlóan mi sem egyfajta harmadik utat képviselünk, és nem ennek tekintjük a jobboldali szellemiséget. Saját felfogásunkban – mindez egyaránt kiterjed fizikai és szellemi terekre és értékekre – ez nem más, mint az egyetlen életképes és fertőzésektől mentes evidencia és világnézet; létünk kizárólagos iránya.

 

„… mi sem egyfajta harmadik utat képviselünk,
és nem ennek tekintjük a jobboldali szellemiséget.”

 

 

 

Szellemi alappilléreink jellegükből adódóan kizárólag a jobboldali gondolkodás legszéléről értelmezhetőek, más mai politikai irányzat szemszögéből cáfolhatatlanok és az innen érkező esetleges bírálatok értéktelenek és számunkra értelmezhetetlenek. Ennek egyedüli oka, hogy világnézetünk nem engedi meg számunkra, hogy a miénktől eltérő felfogást hirdető deviáns, pusztán materializmuson alapuló és bizonyítottan kártékony tényezőket figyelembe vegyünk. Az aktuálpolitika szintjén ez röviden annyit tesz, hogy 1945 után egyetlen egy hatalmi erő sem volt képes arra, hogy valóban a népet és ne önnön individuális érdekeit képviselje, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy e hatalmi erők kizárólag hamis „szellemi értékkel” fedték el eredetüktől fogva puszta és hiányos materializmusukat. Ezen gondolat folytatását a közhelyek elkerülése végett nem tartjuk indokoltnak elvégezni.

 

 

„… 1945 után egyetlen egy hatalmi erő sem volt képes arra,
hogy valóban a népet és ne önnön individuális érdekeit képviselje…”

 

 

 

Korunkban lényegében elmondható, hogy a magukra hagyott egyének semmi olyan feladatot nem végeznek el, ami után nem jár nekik fizetség, ha esetleg nem saját élvezetüket, esetleg érdeküket szolgálja az. Azonban meg kell, hogy jegyezzük, vannak kivételek, akik a kizárólagos jobboldalon állnak és emellett állhatatos munkát végeznek, mindenféle fizetség elvárása nélkül. Naivságra vallana azt hinni, hogy a jobboldali aktivizmus valamiféle anyagi hasznot hajt majd az egyén számára. Az ilyen felfogást köreinkben gyökeresen ki kell szaggatnunk és pusztán azon belső erőknek kell engedelmeskednünk, melyeket lelkiismeretnek és fanatizmusnak hívunk! S bár a mai világban utóbbi kifejezést is negatív jelzővé degradálták, ragaszkodunk hozzá és visszaköveteljük magunknak, hogy újra magatartásunk, stílusunk minőségét fejezhessük ki vele, anélkül, hogy bármiféle modern kori pejoratív utócsengése lenne. Valljuk, hogy célunk soha nem lehet az önérdekű anyagi haszonszerzés, hiszen számunkra az elvégzett munka sikere a jutalom és a motiváció.

 


„… célunk soha nem lehet az önérdekű anyagi haszonszerzés,
hiszen számunkra az elvégzett munka sikere a jutalom és a motiváció.”

 

 

Folytatása következik!

 

– Csumi / Világnézet / N.Z. –

 

Szeretnél Te is blogger lenni oldalunkon? Úgy érzed, hogy lenne mit megosztanod a világgal? Készséged van az íráshoz? Küldj egy cikket, szabadon választott témában a nacionalistazona@gmail.com címre, és lehet, hogy holnaptól Te is propaganda divíziónk tagja leszel!