A közösség fontossága

Úgy véljük, korunk rohamos hanyatlását éppen az okozza, amivel előző bejegyzésünk kezdődött: a magukra hagyott egyének.

Identitásunk legfontosabb alapjának egy közösségnek kell lennie, ami akkurátus, funkcionális és stabil; ahol az egyének érdemeik és képességük szerint érvényesülhetnek egy valódi – nem pedig a demokráciában összehazudott – szabadságban, melyre mindenki egyformán támaszkodhat és a tévútra futott elemeket visszahozza az egészséges szellemi lét megingathatatlan terére.

 

 

 

„Identitásunk legfontosabb alapjának
egy közösségnek kellene lennie…”

 

 

 

Ez ma hiányzik. Idehaza ez annak köszönhető, hogy a teljesen materiálissá redukált társadalmunk a szocialista régime égisze alatt nyakára húzott „közösségi szellem” vonszolása közben megtört és kifulladt. Ez a „közösségi szellem” nem felel meg az általunk egészségesnek nevezhető, sejtszerű közösségi rendszernek, mivel előbbi nem tartalmazta az utóbbihoz nélkülözhetetlen szellemi ideát és az ideálok felé való törekvést. Egy hamis tükörképpel alacsonyította le és hitette el az emberekkel saját személytelenségüket a munka fétisén keresztül. Helyette pusztán anyagi szinten megjelenő álcákat adott a népnek, hamis példaképek és gazdasági mutatók képében; nem meglepő tehát, hogy a nép összeroppant a szellemi támogatás nélkül rárótt óriási teher alatt. A több szempontból is megkérdőjelezhető rendszerváltás után az emberek örültek, hogy eljött a régóta várt “aranykor”, melyben már valóban ők – azaz a nép – lesznek a mindenkori vezetés figyelmének középpontjában. A kezdeti tévedést ma már jól láthatja mindenki.

 

 

„… a teljesen materiálissá redukált társadalmunk
a szocialista régime égisze alatt […]
megtört és kifulladt.”

 

 

 

 

Minden életképes civilizáció alapja, azaz minden egészséges emberek identitásának alapja, A Közösség, megszűnt létezni. A liberális felfogás olyannyira erősítette fel az emberek individualizmusát, hogy balga módon mindenki azt vélte, hogy egyedül többre mehet, mint egy közösségben (amihez az előző időszak negatív tapasztalata is nagyban hozzájárult). Ezért tart most Magyarország, más országok, és egész Európa ott, hogy nálánál sokkal összetartóbb közösséggel rendelkező népek fenyegetik létét és fennmaradását.

 

 

„Ezért tart […] egész Európa ott,
hogy nálánál sokkal összetartóbb közösséggel
rendelkező népek fenyegetik létét és fennmaradását.”

 

 

 

Mivel identitásunk alapja, A Közösség gyakorlatilag megszűnt, így az identitás más elemei is veszélybe kerültek. Ez adja igényünket arra, hogy szóljunk a régi-új alapon nyugvó és életképes szellemi töltettel rendelkező közösségek kialakítása/támogatása mellett. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy kizárólag ezek lehetnek képesek arra, hogy lerázzuk magunkról a ránk akasztott, a mi világnézetünktől teljesen idegen, kártékony eszméket. Ez nem lenne más, mint egy egészséges önvédelmi mechanizmus, amit testünk is végez, ha egy betegség megtámadja. Ehhez pedig elengedhetetlen identitásunk megőrzése és ápolása, melynek első lépése A Közösség feltámasztása.

 

 

„… elengedhetetlen identitásunk megőrzése
és ápolása, melynek első lépése
A Közösség feltámasztása.”

 

 

 

Folytatása következik!

 

– Csumi / Világnézet / N.Z. –

 

Szellemi alapok, melyekre érdemes építkezni I

 

Szeretnél Te is blogger lenni oldalunkon? Úgy érzed, hogy lenne mit megosztanod a világgal? Készséged van az íráshoz? Küldj egy cikket, szabadon választott témában a nacionalistazona@gmail.com címre, és lehet, hogy holnaptól Te is propaganda divíziónk tagja leszel!