Múltfelfogás

Karon öltve identitásunkkal, múltképünkről is szólnunk kell, mint világnézeti megalapozottságunk pilléréről. Ez pedig nem más, mint az szélsőjobboldali kontinuitás.

Meg kell jegyeznünk, hogy mind etimológiailag, mind történetileg talán helyesebb lenne a „konzervatív” jelző használata a „jobboldal” helyett, viszont a számunkra elfogadható „konzervatív” szóérték oly rég gyökerezik, és oly régóta inflálódik, hogy azt jelenleg nem kívánjuk zászlónkra tűzni. Valamint nem egy másik utat képviselünk és elfogadhatatlannak tartjuk a „modern” politikai tengely képzeletbeli mérlegén való ingázást, hiszen felfogásunkat kizárólagosnak, abszolútnak tekintjük, mivel az szélsőjobboldali.

 

 

„…elfogadhatatlannak tartjuk a „modern” politikai tengely
képzeletbeli mérlegén való ingázást…”

 

 

Felfogásunkban az szélsőjobboldal megélése nemcsak a 20. század derekán létezett, hanem jelen volt történelmünk korábbi szakaszaiban és persze a fontosabb politika- és társadalomtörténeti eseteknél is megragadható. Itt persze nem arra kell gondolni, hogy maga a Győzelem Jelével ellátott ideológia formái ugyanabban a formában léteztek a történelem korábbi szakaszaiban, hanem az ideára és annak alapvonulataira. Egyfajta vérvonalként kell erre gondolni, mely tükrében valljuk, hogy a Harmadik Birodalom és Szövetségesei egy máig utolsónak minősíthető képviselői a Régi Világrendnek, valamint, hogy mindezek testvérközösséget vállaltak az ancien régime maradványainak megőrzéséért és esetleges újraélesztéséért.

 

 

 

„… testvérközösséget vállaltak
az ancien régime maradványainak megőrzéséért…”

 

 

 

Számunkra ez a felfogás adja azokat az eszközöket, melyekkel képesek lettünk elvonatkoztatni a politikailag korrekt történetírás szakmailag korrekt, vizsgálati szemszögből nézve viszont értelmezhetetlen megállapításaitól. Alapjaiban véve hisszük és valljuk, hogy ha nem is markánsan, de minden történelmi aktus esetében elkülöníthető egy jó és egy rossz fél, esetleg egy jó és egy jónak vélt, de lehetőségei miatt a rosszba való elhajlásra ítélt fél. Még ha felszínesnek és közhelyesnek is tűnik, de ennek felfogásnak a tükrében észrevehetjük, hogy történelmünk mindig is a „jó és a rossz” közti harc szerint alakult. A „jó” esetében lesarkítva gondolhatunk olyan időszakokra; mint például Róma felemelkedése, a Karizmatikus Királyságok kora, vagy például a Felvilágosult Abszolutizmus; míg ezeknek inverzei a történelem során számos esetben megjelenő széthúzó erők, amik jelen voltak a Felvilágosodás szellemi csatái alatt, a Francia Forradalom alatt, vagy akár utóbbi más országokba is átterjedt hatása és „utózöngéi” alatt. Ez utóbbiak mind a „rossz” halmazába tartoznak és egytől egyig csak a zavarkeltésre, a Rend megdöntésére hivatottak.  Felfogásunkban mindebben kódolva van, hogy a történelemnek vannak világosabb és sötétebb szakaszai, de a félreértések elkerülése végett, mi ezt nem pusztán gazdasági mutatók és az anyagi világ javainak tükrében határozzuk meg, azonban teljesen érthető, hogy a spirituális téren sikeres korszaknak minősíthető időintervallumok alatt egyfajta gazdasági fellendülés is megfigyelhető. Azonban ez fordítva már nem mondható el, mivel egy gazdasági fellendülés nem képes jónak minősíthető szellemi javak kitermelésére. Például a statisztikai adtok alapján a 2008-as világgazdasági válság előtt is egy a maihoz képest világosabb időszaknak kellett volna lennie, ezzel szemben tapasztalhattuk, hogy a szellemi bomlás, a dekadencia akkor is soha nem látott szinten létezett.

 

 

 

„… egy gazdasági fellendülés nem képes
jónak minősíthető szellemi javak kitermelésére.”

 

 

 

Önmagában tehát a statisztika és a gazdasági elemzések kevesek egy korszak megítéléséhez; nélkülözhetetlenek, de magukban állva félrevezetőek és félreértelmezhetőek. Ezek a „félrelátások” vezetnek arra, hogy csak és kizárólag szélsőjobboldali paradigma mentén erősíthető meg a múltfelfogás, mint Öntudatunk alapja.

 

Folytatása következik!

 

– Csumi / Világnézet / N.Z. –

Szellemi alapok, melyekre érdemes építkezni I

 

Szellemi alapok, melyekre érdemes építkezni II

 

Szeretnél Te is blogger lenni oldalunkon? Úgy érzed, hogy lenne mit megosztanod a világgal? Készséged van az íráshoz? Küldj egy cikket, szabadon választott témában a nacionalistazona@gmail.com címre, és lehet, hogy holnaptól Te is propaganda divíziónk tagja leszel!