Sovinizmus elleni harc; összefogás; a múlt tisztelete, a jelenben létezés és a jövőbe tekintés. Olyan hangzatos jelszavak ezek, melyeket sokan, sokszor a zászlajukra tűztek, de a szavakat szinte sosem követték tettek. Most Kárpátalján lehetőség mutatkozik arra, hogy ez másként alakuljon. A Nacionalista Zóna azzal kíván hozzájárulni mindehhez, hogy felületet biztosít a félreértések tisztázásához és egymás szándékainak megismeréséhez.

Vannay László / Nacionalista Zóna – Egyáltalán nem hétköznapi, hogy a trianoni utódállamokban működő nacionalista szervezetek interjút adnak egy magyar blognak. Sőt, megkockáztatom, hogy ukrán szervezettel ilyen még sosem történt. Beszélgetésünk előzménye, hogy februárban ti is tiszteleteteket tettétek a Becsület Napján, áprilisban pedig egy magyar delegáció látogat el hozzátok. Mivel ez egy rendkívüli szituáció a Nacionalista Zóna szerkesztősége kap az alkalmon, hogy egy interjúval kísérelje meg tisztázni az esetleges múltbéli félreértéseket. Mielőtt azonban a közepébe csapnánk arra kérlek benneteket, hogy a szervezet történetének rövid vázolásával mutatkozzatok be olvasóinknak.

Karpatszka Szics – Nagyon örülünk annak, hogy együttműködhetünk a valódi magyar nacionalistákkal. Reméljük, hogy ez az interjú minden kérdésre választ ad, és elpusztítja a nemzetellenes erők által előadott hazugságokat. Mozgalmunk 2010-ben keletkezett Ungvár utcáin, és kezdetben csak egy olyan platform volt, amely egyesítette régiónk radikális ifjúságát, akik nem akartak idegeneket látni a hazájukban, az utcákon baloldaliakat és ellenséges propagandát az információs környezetben. 2013-ra mozgalmunk erősebb lett, szigorú hierarchiával, ideológiával, és nevet szerzett egész Nyugat-Ukrajnában (2016 óta már sikeresen működünk Ivano-Frankivszkban is, és sok támogatónk van a lembergi régióban). Részt vettünk a forradalomban, és utána a háborúban, először önkéntes csoportokban, majd saját egységet alapítottunk, ahol tagjaink értékes harci tapasztalatot szereztek. Ezután ismét a munkára koncentráltunk régiónkban. Végül megváltoztattuk a formát,  a szimbólumok és a szervezeti jelképek színe a fekete lett.


Most aktívan dolgozunk a liberalizmus és az ellenséges ideológiák ellen Kárpátalján (sem liberálisok, sem feministák, vagy baloldaliak nem tarthatnak semmilyen eseményt, anélkül hogy nagyszámú rendőr védené őket). Küzdelmet folytatunk olyan bűnözői csoportok ellen, akik elsősorban a cigányság és egyéb etnikai kisebbségek köreiből kerülnek ki, és folyamatosan próbálják erősíteni a pozíciójukat a régióban (kezdve a kisvállalkozással, a kábítószer-kereskedelmen át, az emberkereskedelemig…), honvédelmi alapismereteket és ideológiai oktatást tartunk a fiatalságnak.


Küzdünk a soviniszta tendenciák ellen is, amelyek sajnos nagyon gyakoriak lettek a populista szlogenek és  a titkosszolgálatok játékai miatt.

A KS által létrehozott különböző projektek, például a turisztikai klub, az „Edelweiss“.

Kulturális és művészeti platform a „Stylet i Stylos“.


De létezik még a “Karpatska Sich Airsoft Klub”, és a Késharc Federáció “Kruk” is. Célunk, hogy támogassuk a helyi tradicionális értékeket a régiónkban, megőrizve az etnikai hagyományokat és a hitet, megakadályozva a liberális és globális mocskot városainkban és falvainkban, valamint nemzeti és szociális védelmet adni Kárpátalja és Ivano-Frankivsk lakóinak. A globális feladat az, hogy hatékony nemzeti ellenállási platformot teremtsünk a Кárpát-medence régióban. Az első lépés a testvéri kapcsolatok megerősítése kelet-európai nacionalistákkal (különösen a magyarokkal, lengyelekkel és a szerbekkel, mert a barátság ezen nemzetek között a globalisták rémálma).

V.L. / N.Z. – Köreinkben természetesnek számít, hogy a tettek mögött eszmék húzódnak meg, nem pedig aktuálpolitikai érdekek. Mi a K.S. ideológiai alapja?

K.S. Eléggé zárt mozgalom vagyunk. Nekünk nem olyan emberek kellenek, akik „szeretik az országot”, hanem akik úgy érzik, hogy elválaszthatatlan kapcsolatuk van a szülőfölddel, akiknek a vér, az identitás, a hit a legfontosabb értékek, a Kárpátok hegyei és az erdőségei az Otthonuk, a lelki erő forrása és a legnagyobb kincs, amelyért harcolni kell, és ha kell, akkor meg is halni. Mi a nemzetiszocialista ideológia követői vagyunk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy a társadalmi igazságosság szükséges a nemzeti állam tényleges létezéséhez. Fontos továbbá kiemelni, hogy nem törekszünk az egész országot megváltoztatni, mert etno-nacionalistaként határozzuk meg magunkat és így a fő feladat, hogy megvédjük a kárpáti régiót, egy új típusú mozgalmat létrehozni, amely iskolájává válhat az új generációnak. Mozgalmunk ilyen fogalmakon alapul, mint a vér, a kulturális identitás, a becsület és az igazságosság, valamint az elitizmus iránti vágy.


V.L. / N.Z. – És, akkor két bemelegítő kérdés után kanyarodjunk azokra a témákra, melyek valószínűleg a legjobban érdeklik olvasóinkat. Miért gondoltátok úgy, hogy nyitni kell a magyar nacionalisták irányába?

K.S. – Mint említettük az a célunk, hogy létrehozzunk egy nemzeti ellenállási platformot a kárpáti régióban, ahol együttműködnek Kelet-Európa nacionalistái, akik elutasítják a sovinizmust, és készek elfelejteni a múltbéli konfliktusokat a közös harcra a szebb jövőért. Nem titok, hogy a Kárpátalján jelentős számú magyar él, mi szoros kapcsolatot építettünk ki a magyar kisebbség hivatalos képviselőivel Kárpátalján, és most örülünk annak, hogy vannak bajtársaink Magyarországon is. Sőt, mozgalmunkban is vannak magyarok. Hiszünk abban, hogy országunk nacionalistái közötti barátság szükséges a közös ellenség elleni küzdelemhez. A kölcsönös segítségnyújtás és szolidaritás, valamint barátságunk ténye nem ad a globalistáknak lehetőséget összeugrasztani országainkat.

V.L. / N.Z. – A magyar sajtóban néhány évvel ezelőtt jelent meg első alkalommal a K.S. neve, sajnos egy távolról sem örömteli szituáció kapcsán. A hírek arról szóltak, hogy a szervezet kiadott egy közleményt, amiben halálosan megfenyegette a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és az akkor még hazafias értékek mentén politizáló Jobbik kárpátaljai tagjait. Mi az igazság ezzel kapcsolatban?

K.S. – Ez az információs botrány valószínűleg 2015-ben történt. Aztán megtaláltuk azokat a provokátorokat, akik ukrán zászlókat égettek, vandálkodtak ukrán szimbólumok ellen Szőllős kerületében, és később pontosan így a magyar szimbólumok ellen is, hogy mesterségesen hozzanak létre konfliktust Kárpátalján ukránok és a magyar állampolgárok közt. A keleti háború aktív fázisa és szeparatista mozgalmak miatt például Harkivban és Odesszában, azonosítottuk és lelepleztük ezt a csoportot. Ezzel ellehetetlenítettük további működésüket. Ők a Jobbikhoz és Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomhoz tartozónak vallották magukat, de később kiderült, hogy ez nem volt igaz. A szolgálatok álltak a háttérben. A sajtószolgálatunk nyilatkozatot terjesztett elő, hogy az ilyen provokációkat megelőzhessük a jövőben, mert támogatjuk a béke megőrzését a Kárpátokban, valamint a kárpátaljai régió valamennyi őshonos nemzetiségének békés és barátságos létezését. Sajnos ez már nem terjedt el a magyar sajtóban.

V.L. / N.Z. – Egyes sajtótermékek arról számoltak be, hogy a felvonulásaitokon magyarellenes rigmusokat szoktatok skandálni. Viszont az is tény, hogy több magyar mozgalomnak és sajtóterméknek küldtetek egy közleményt, amiben élesen elítéltetek minden magyarellenes akciót, sőt tüntetést is szerveztetek a kárpátaljai magyarok védelmében, illetve a két nép nacionalistái közti szövetséget is sürgettétek. Arra kérlek benneteket, hogy oldjátok fel ezt az ellentmondást.

K.S. – Talán van róla tudomásuk, hogy Ukrajnában létezik egy „öreg” populista nacionalista párt a “Szvoboda”(Szabadság Párt), amely híres a soviniszta provokációiról a lengyel és magyar oldal ellen (Valójában ez a párt titkosszolgálatok és egy hatalomban lévő oligarcha bábja, akiknek az ilyen konfliktusok csak hasznukra vannak). Évente próbálnak különféle provokációkat szervezni Ungváron és Beregszászban a magyarok ellen. A helyzet elérte a csúcspontját, amikor elkezdték használni a K.S. nevét (a név egy történelmi szervezet neve, így jogilag mindenki használhatja, és pont úgy a szimbólumokat is). Amikor ez a helyzet egyre több félreértést szült, és az ebből adódó gondok elérték a csúcspontot, határozottabban kezdtünk fellépni. Működésüket ellehetetlenítettük, és elértük, hogy minimálisra csökkentsék az aktív tevékenységüket a régióban. Tettünk róla, hogy ne működhessenek érdemben, és most már lényegében a Kárpátalján található Svoboda nem létezik, csak papíron. Tavaly egy másik demonstrációra vittek embereket, de mi hivatalosan kiálltunk a magyarok védelmében, ezután a Szvobodának nem volt más lehetősége, mint elszökni a régióból és nyilatkozatokat írni a rendőrségnek, hogy megverték őket. Ezzel az ukránoknak be akartuk bizonyítani azt, hogy a valódi KS támogatja a Nemzetek Európáját, és ellenzi a fehér népek közötti ellenségeskedést.

V.L. / N.Z. – A régióban több nemzetiség is él, például a ruszinok. Irányukba hogy viseltettek? Velük van bármilyen kapcsolat?

K.S. – Mindannyian (Kárpátalja lakosai) egy bizonyos etnikai csoportból származunk – ruszinok, bojkok, lemkik, huculok és mások. A ruszinok az ukránok szokásos régi neve, így nevezték őket, amikor Kárpátalja más államoknak volt a része. A ruszin politikai kérdés külföldről van „felemelve”, hogy destabilizálja a régiót. A legtöbben ruszinok vagyunk, és dialektusunkban gyakrabban beszélünk ezen a nyelvjáráson, mint a hivatalos ukrán állami nyelven. Biztosítjuk, hogy senki a Kárpátokban nem sérti ennek vagy más etnikai csoportnak a jogait. Ami a nemzeti kisebbségeket illeti, igen, aktívan együttműködünk Kárpátaljai magyar, szlovák és cseh részekkel.


V.L. / N.Z. – Bár hipotetikus a kérdés, hiszen sem döntéshozói, sem jogalkotói pozícióban nem vagytok, de ha rajtatok múlna, akkor milyen önrendelkezési keretet biztosítanátok a térségben élő nemzetiségeknek, különös tekintettel a magyarságnak?

K.S. – Kulturális függetlenség. Végső soron az identitás megőrzése minden igazi nacionalista kötelessége. A nyelvi kérdést jobb lenne megoldani kétoldalú párbeszéd formájában. Valójában, ha nem lennének provokációk a titkosszolgálatoktól és a sovinisztáktól, akkor ilyen kérdés nem is létezne. Végül is, a magyar vállalkozók szabadon dolgoznak Kárpátalján, senki nem tiltja más nemzetiségű állampolgároknak, hogy saját nyelvükön beszéljenek, tiszteletben tartsák nemzeti hőseiket és saját hagyományaikat. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy sok magyar önkéntesen háborúba ment, sokan meghaltak, és a hősök közül életük során sokan ezt mondták: „Magyar vagyok, magyarul beszélek, de Ukrajnában születtem, és szeretem ezt az országot és harcolok érte…”

V.L. / N.Z. – Ahogy arra már utalást tettünk áprilisban egy konferenciát és egy felvonulást fogtok szervezni Ungváron, ahová a Légió Hungáriát (L.H.) is meghívtátok. Mit lehet tudni a rendezvényekről?

K.S. –  A konferenciának és a felvonulásnak, amelyek április 13-14-én lesznek megrendezve Ungváron, a kelet-európai nacionalisták együttműködésének hivatalos kezdetévé kell válnia. Nem az interneten, nem szóban, hanem a valóságban. A K.S. és az L.H. mellett a rendezvény résztvevői Lengyelországból, Szerbiából, Csehországból érkező delegációk lesznek, valamint orosz politikai emigránsok, nyugat-európai barátaink – Franciaországból, Svédországból, Olaszországból és Írországból. Egy zárt konferencián reméljük, hogy megtaláljuk az együttműködés formáját, a közös célokat,  közös kapcsolati pontokat és megszabadulunk minden lehetséges félreértéstől. Másnap fekete egyenruhás menetben és a jelenlévő országok zászlóival bebizonyítjuk, hogy a Kárpátokban létrejön egy erő, amely megvédi országait, és amikor eljön az idő, tűzzel és karddal eltörli az idegenek és globalisták által fenntartott rabszolgaságot Európában.
V.L. / N.Z. – Ennek az interjúnak nem titkolt célja, hogy azoknak a magyar nacionalistáknak, akik alapvetően nyitottak más európai népekkel való összefogásra válaszokat adjon jogosan felmerülő kérdésekre, hiszen Kárpátalja a történelmi Magyarország része, ahol jelentős magyar közösség él, így az összefogást meg kell előznie a kölcsönös tiszteletnek. Vitán felüli, hogy ez részetekről megvan, azonban  – ahogy nálunk is – úgy nyilván nálatok is volt, van és lesz egy olyan soviniszta réteg, akik ezt képtelenek elfogadni. Milyen kritika ért benneteket azóta, hogy nyíltan hangot adtok az összefogás szükségességéről, sőt elindultatok a gyakorlati megvalósítás útján is? Esetleg érkezett a kritikánál “erősebb” üzenet is?

K.S. – Nyilvánvaló, hogy sok kritikát kaptunk elavult vén nacionalistáktól, akiknek a szívüket megfertőzte a sovinizmus, de erővel és szóval megvédtük mozgalmunk tiszteletét és a pozíciónkat a magyar bajtársakkal való együttműködésben. Nem érdekel a «kutyák» ugatása, mert biztosak vagyunk a közös utunk helyességében, és csak az igazat mondjuk, mert az igazságot nem lehet leküzdeni! Kárpátalján az egyszerű emberek minket támogatnak, és erős szavunk van.

– Vannay László / Aktivizmus / Nacionalista Zóna –

Rövidesen folytatjuk a beszélgetést. Az interjú második felében olyan kérdéseket fogunk körüljárni, mint az orosz – ukrán konfliktus, illetve az ukrán belpolitikai helyzet.

 

Szeretnél Te is blogger lenni oldalunkon? Úgy érzed, hogy lenne mit megosztanod a világgal? Készséged van az íráshoz? Küldj egy cikket, szabadon választott témában az info@nacionalistazona.com címre, és lehet, hogy holnaptól Te is propaganda divíziónk tagja leszel!