“…Forrását tekintve csakúgy, mint valódi fenyegetése kapcsán is teóriák sokasága öntötte el az internetet, és még az alapos tájékozódásra képes ember is mintha annyit tudna biztosra mondani csupán, hogy a történések következményei nem múlnak majd el nyomtalanul, és a változás ami megkezdődött komoly kihívásokat jelent mind egyéni, mind nemzeti, mind világszinten egyaránt…”

 

Idén 75 éve, hogy hazánkat lerohanta a vörös szenny áradata, ránk kényszerítve mindazt az Isten- és emberellenes ideológiát, mely nemi erőszakokon, kínzásokon és gyilkosságokon keresztül próbált gyökeret ereszteni az akkor már Király nélküli Királyság, de mégis nagyrészt gyökereihez hű társadalmának szövetébe.

Tette ezt kitartó, kegyetlen, szisztematikus úton, a régi recept szerint, azaz a vezető elit elkergetése, bebörtönzése és kivégzése által. Így születhetett meg az a társadalmi struktúra, ami jelenleg is fennáll, és kerülhettek az évszázados múlttal rendelkező arisztokrata, nemesi vezetők helyére olyan véres kezű kommunisták mint Rosenfeld/Rákosi, Singer/Gerő, Eisenberger/Péter vagy Csermanek/Kádár a műszerész.

És, bár a királyság egy groteszk formája mintha kezdene éppen kialakulni, többek között egy gázszerelő kincstárnok segítségével, mostanában mégis a korona kapcsán nem a szentség és a transzcendens fény rendje ugrik be a szó hallatán sokaknak, sokkal inkább egy ki tudja honnan jött, és hova tartó gazdasági és társadalmi átrendeződés vészjósló oka, még inkább indoka.

Forrását tekintve csakúgy, mint valódi fenyegetése kapcsán is teóriák sokasága öntötte el az internetet, és még az alapos tájékozódásra képes ember is mintha annyit tudna biztosra mondani csupán, hogy a történések következményei nem múlnak majd el nyomtalanul, és a változás ami megkezdődött komoly kihívásokat jelent mind egyéni, mind nemzeti, mind világszinten egyaránt.

A tényeket összegezve az mondható el, hogy egy vírusra hivatkozva, amely 3 hónap alatt megfertőzött 1 millió embert, és 50.000 halálát okozta világszerte – akik átlag 70 felettiek és komoly egyéb betegségekkel küzdöttek már előzőleg is – , tulajdonképpen lezárták a világ harmadát, milliárdok kényszerültek a négy fal közé, kontinensek gazdasága állt le, és mindez megtörtént pár hét leforgása alatt. Természetesen nem a védekezés fontosságát, vagy az áldozatok és családtagjaik fájdalmát szeretném vitatni, elbagatellizálni, hiszen jelen helyzetben kétségekkel vagy sem, de kötelességünk követni azokat a szabályokat, amik a járvány lefolyásáig minimalizálják a veszteségeket mind személyi, mind gazdasági téren.

Mindamellett, hogy a vírus valós, tűnhet úgy, hogy egy a társadalom tűrőképességét próbára tevő teszt is zajlik, a megelőzéssel egyidőben. Hogy az önkéntes bebörtönzés remek alkalom monitorozni milyen mértékben, és mennyi időre lehet alapvető szabadságától, anyagi biztonságától megfosztani a globális népesség nagy részét. Ez a szociológiai része, amiből bizonyára végtelen számú tanulmány készül majd és tananyaggá is válhat a későbbiekben.

Egy másik megközelítésből a gazdasági “összeomlás”, aminek kezdeti jelei láthatóak csupán, nem tudva meddig tart a jelen állapot, egészen biztosan új rendszert, új szabályokat hoz majd létre, aminek jellegéről szintén csak találgatni lehet. Bár úgy látszik, hogy az államok jelenleg kifejezetten szuverén döntések mentén próbálják orvosolni a vírus okozta krízist, emiatt sokan a globalizmus végét vizionálva egy új nemzeti alapokon nyugvó jövőképben reménykednek.

Vajon nem éppen az ellenkezője reálisabb ahogy múlik az idő? Vajon megúszható az elhúzódó helyzet a kormányok letérdelése nélkül? A termelés leállása, a turizmus teljes megszűnése könnyen okozhat olyan csőd közeli állapotokat, ahol csak egy megfelelően nagy “segélycsomag”, vagy azok sorozata lesz képes újraindítani a rendszert, működtetni a gazdaságot. A kellően nagy tőkével nem rendelkező, a válságban emiatt kivérző cégek, vállalkozások piacának leuralása mellett, vajon nem éppen a globalizmus hiénái fogják a hitelt is nyújtani az államok részére, ezáltal a tőlük való függést még szorosabbra fűzve?

Mintha ezeket a multikat és bankokat birtokló nem elsősorban keresztény társaságokat, éppen az ilyen krízisek segítenék hatalmuk minél teljesebb kiterjesztéséhez. Innen nézve mindaz az anyagi veszteség, amit az átmeneti időszakban ők is kénytelenek elszenvedni, talán busásan megtérül majd gazdaság és hatalmi szempontból egyaránt számukra. És, abban nekünk örömünk nem sok lesz.

Ez persze a nagybetűs összeesküvés elmélet, mi más is lehetne? De, valójában mi különleges van abban, hogy a világ vagyonának felét uraló 1 %-nyi embercsoport, érdekei mentén befolyásolni akarja a világ alakulását? Mindenki képességei és lehetősége szerint igyekszik hatással lenni környezetére, hogy azt kívánatos módon alakítsa. Ők sem tesznek mást a terepasztal rendezgetése közben, csupán a folyamat iránya, célja és hatásfoka más.

Végezetül érintőlegesen felvetném a jövő tekintetében a technikai civilizáció “fejlődésének” kulcsát jelentő 5G-t és a megfigyelőrendszerek bevezetését. Kínában, ami példa nélküli rendőrállamnak is nevezhető, az állampolgárok minden lépését rögzítik, íriszszkennerek és cellainformációk segítségével, szerte a városban, boltokban, metrókban, munkahelyeken. Pontokkal osztályozzák őket, vezetési stílusuk, politikai nézetük, vásárlási szokásaik, és egyéb adatok révén, és a pontok mentén jutnak támogatásokhoz, utazhatnak külföldre, vehetnek részt a közéletben, vagy éppen nem…  Mindez úgy kapcsolódik a vírushoz, hogy a megfékezésben komoly szerepet játszott ez az orwelli rendszer. Mivel tudták a fertőzött kikkel érintkezett, így feltérképezhetőkké és tesztelhetőkké váltak. Hivatkozási alapként ez már Európában is megjelent, hiszen most a lakosság komoly hányada önként vetné alá magát hasonló rendszereknek, csak kapja vissza “szabadságát”. A többek között Wuhanban is már működő, és világszinten egyre terjedő 5G hálózat könnyedén koordinálja majd ezt a feladatot és a hozzá tartozó milliárdnyi adatcsomagot, annak egészségre gyakorolt hatásáról most nem szólva. A hálózat kiépítésével és minden technikai rendszer azon keresztüli alkalmazásával eddig nem létező kontrollra tesz szert annak működtetője a felhasználók felett. Ennek visszás és veszélyes voltát felesleges taglalni, de jól látható hogy a vírusra hivatkozva a társadalomtervezés új kapukat nyitott a minél koncentráltabb és ellenőrizhetetlenebb hatalomgyakorlás, és az egyre kiszolgáltatottabb tömegek irányába.

Hogy ezekből mi és mikor fog megvalósulni, azt leginkább az idő fogja láttatni számunkra, de a téma napi szinten felvetődik, és annak iránya jól kivehető. Addig is minden eszközzel támogathatunk olyan helyi közösségeket, akiknek víziója egy valódi nemzeti, értékorientált jövőképben rajzolódik ki, függetlenül azok megvalósíthatóságának esélyeitől. A szellem képzésével és a testi edzettséggel csak nyerhetünk, hódítson bármennyire is a sötétség, szerte a világban!

– Nomád / Világnézet / Nacionalista Zóna –


Szeretnél Te is blogger lenni oldalunkon? Úgy érzed, hogy lenne mit megosztanod a világgal? Készséged van az íráshoz? Küldj egy cikket, szabadon választott témában a nacionalistazona@gmail.com címre, és lehet, hogy holnaptól Te is propaganda divíziónk tagja leszel!