“A nagypolitika aljas dolog. Politikai korrektségre, nemegyszer elvfeladásra kárhoztatja a benne ragadókat, így nem meglepő, hogy a kormányközeli alapítványok és kiadók nem írnak, nem írhatnak az igazságról, esetleg tévesen a mi oldalunkat tekintik ellenségüknek.”

 

Vannay László / Nacionalista Zóna – A Szabad Szellem – Magyar Kultúra Alapítvány komoly múltra tekint vissza. Engednél egy kis betekintést mindebbe azok számára, akik esetleg még nem találkoztak a nevével?

Gulyás Attila, kurátor – 1994-ben alakultunk meg, az első erőfeszítésünkkel a Diákújságírók Országos Egyesületét támogattuk. 2001-től aktívan részt vettünk a magyar nemzeti rock támogatásában. Több koncert létrejöttében is segédkeztünk, valamint támogattuk többek között a Titkolt Ellenállás és a Romantikus Erőszak zenekarokat. Fontos számunkra a kultúra pártolása is, hiszen a Becsület Napja rendezvényeinek létrejöttében is segédkeztünk. 2006-tól kezdtük el a máig fő profilunkat jelentő könyvkiadások támogatását. Tudós-Takács János filozófus, teológust patronáltuk Aquinói Szent Tamás Summájának lefordításában, valamint hozzájárultunk a hiánypótló munkát végző Gede Testvérek kiadó működéséhez is.

2013-ban került sor Retkes Tamás: Budapest Hősei című nagy sikerű kalandregényének kiadására, mely az alapítvány gondozásában jelent meg. Ez volt első önálló kötetünk, de a rá következő évben a sorozat folytatásának is örülhettünk. Tudós-Takács János születésének 80. évfordulója alkalmából jelent meg Az Igazság Szabaddá tesz című kötet, mely a nagy filozófus világnézeti írásaiból került összeállításra, 2017-ben pedig dr. Dömölki János nagyszabású szabadkőműves bibliográfiájával koronáztuk meg tevékenységünket. Emellett természetesen jótékony célokra is költöttünk: támogattuk a Katolikus Karitász munkáját.

Vannay László / N.Z. – A közelmúltban azonban személyi változások következtek be, illetve külalak tekintetében megújulás történt. Mit lehet minderről tudni?

Gulyás Attila, kurátor – Az idei évben leköszönt a Domokos Endre János vezette kuratórium, akik az elmúlt több mint egy évtizedben meghatározó munkát végeztek az alapítvány élén. Nyár óta egyszemélyes kurátorként működök az alapítvány élén, de természetesen ez a projekt nem egyemberes, hiszen a Pax Hungarica Mozgalomban megismert harcostársaim, a Zöldinges Világnézeti Műhely keretében tevékenykedő szerkesztőgárda az események motorja, emellett továbbra is számíthatunk az alapítvány létrehozójának hathatós segítségére is. Az első dolgunk volt, mikor szóba került, hogy megkapjuk az SZSZ-MKA kurátori jogát, hogy egy teljesen új és korszerű, célunkat és eszmeiségünket vizuálisan bemutatni képes arculatot hozzunk létre. A szimbolika egyébként adott volt. Nem is volt kérdés, hogy a hungarianfront.eoldal.hu-n használt logónkat gondoljuk újra. Úgy hiszem a „Pitonnal birkózó atléta”, és a hozzá társított szlogen: „Csatlakozz a kultúrharchoz!” remekül kiegészíti egymást, és a fásultságban tengődőket cselekvésre ösztönzi.

Vannay László / N.Z. – Ha jól sejtjük, akkor a tartalom és az irányultság változatlan.

Gulyás Attila, kurátor – Természetesen, ez nem is volt kérdés egy percig sem. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy minket bíztak meg annak a munkának a folytatásával, melyen mi magunk is szocializálódtunk évekkel ezelőtt a „nagy mozgalomban”. Mindazonáltal nem titkolt szándékunk, hogy a nemzeti oldal lehető legszélesebb körével ismertessük meg az általunk képviselt világnézeti alapigazságokat, hiszen ha mindig csak ugyanazon célközönség felé nyitunk, kevés eséllyel fog terjedni az egy igaz eszmeiség.

Vannay László / N.Z. – A tevékenységetek, illetve kiadott művek alapján kijelenthetjük, hogy még a mainstream „jobboldal” számára is rázós a világnézeti irányultságotok. Bármilyen formában tapasztalható ellenszél a munkátokkal kapcsolatban?

Gulyás Attila, kurátor – Valóban elmondhatjuk, hogy botrányosan őszinte és húsba vágó irodalmak találhatók a repertoárunkban, hiszen Budapest ostroma, a szabadkőművesség, vagy a skinhead szubkultúra nem tartoznak a könnyed esti olvasmányok közé, illetve finoman fogalmazva is megosztó kérdéskörök. Az ellenszél sokféleképpen megnyilvánulhat, az elhallgatástól a konkrét beavatkozásig. Ez idáig úgy gondolom nem történt semmi említésre méltó ellenállás velünk szemben. Kis hal vagyunk, átsiklik a nagytestvér tekintete felettünk. Természetesen ez bármikor változhat, így hatványozottabban alkalmazandó az előző kuratórium által vallott alaptétel, miszerint mindig, minden tevékenységünket a jogszabályokat betartva és átláthatóan végezzük. Nem kérdés: a becsületesség erény.

Vannay László / N.Z. – Mostanában divatos kifejezés lett a kultúrharc. Hogy látjátok, a kormányközeli alapítványok és kiadók megfelelő módon képviselik a jobboldali értékeket?

Gulyás Attila, kurátor – Többek között ezért is választottuk magunknak ezt a szlogent. A kultúrharc valóban egy mainstream fogalommá vált, ennek ellenére úgy gondolom nem vesztette el tartalmát. Ez sokkal inkább egy olyan, viszonylag tág fogalomkör, melyben a nemzeti oldal széles rétegei képesek együtt gondolkodni. Számomra a kultúrharc nem jelent mást, mint az egyetemes világnézet magyar gyakorlatának megalkuvást nem tűrő képviselete, az általunk elérhető eszközkészlet alkalmazásával. Mi ebben a küzdelemben elsősorban értékteremtő és felvilágosító munkánkkal vagyunk jelen, valamint a hiánypótló politikai kezdeményezések támogatásával.

A nagypolitika aljas dolog. Politikai korrektségre, nemegyszer elvfeladásra kárhoztatja a benne ragadókat, így nem meglepő, hogy a kormányközeli alapítványok és kiadók nem írnak, nem írhatnak az igazságról, esetleg tévesen a mi oldalunkat tekintik ellenségüknek. Ugyanakkor szerintem minden apró eredmény is siker, leggyakrabban a szoborháborút szoktam példaként felhozni. Természetesen az igazság kimondásának kötelezettsége alól nincs helyzet, ami mentesít. Példát kell mutatnunk utolsó vérig, nem pedig meglapulni, evickélni. Mi ezt vállaltuk, reméljük Isten megadja hozzá a kellő erőt is.

Vannay László / N.Z. – A közösségi médiában közzétett információk alapján olyan személyekkel dolgoztok együtt, mint Domokos Endre János, Retkes Tamás, Prof. Dr. Raffay Ernő vagy éppen Tompó László. Esetleg más közismert személyekkel, vagy szervezetekkel is kapcsolatban álltok?

Gulyás Attila, kurátor – Talán nem árulok zsákbamacskát, ha azt mondom, hogy fontos számunkra a szellemi kiválóságok számára teret biztosítani. Domokos Endre János, mint a leköszönő kuratórium elnöke elévülhetetlen érdemeket szerzett a nemzet szolgálatában, és reméljük ezután is aktív lesz. Retkes Tamást, mint több általunk, vagy a közreműködésünkkel kiadott kiváló regény íróját köszönthetjük, míg Ifj. Tompó László, aki szintén fogalom a nemzeti oldalon, kiadványaink, rendezvényeink színvonalát emeli írásaival, szerepléseivel. Prof. Dr. Raffay Ernő a szabadkőművesség egyik legnagyobb hazai kutatója, úgy gondolom dr. Dömölki János munkásságának egyik elismerése a közöttük lévő kölcsönös szakmai bizalom. Természetesen igyekszünk jó kapcsolatot ápolni minden olyan szellemi tekintéllyel, akik a nemzet szolgálatában végzik áldozatos munkájukat.

Vannay László / N.Z. – Ha jól tudjuk az aktuális projektetek Retkes Tamás és dr. Dömölki János egy-egy könyvének kiadása. Mit lehet tudni a két műről?

Gulyás Attila, kurátorOktóber 15-én mérföldkőhöz fogunk érkezni, hiszen alapítványunk történetében először hármas könyvbemutatóra kerül sor Budapesten, a Háló Közösségi és Kulturális Központban. A tavalyi évben kiadott Id. J. H. Rosny – Rachel és a szerelem című regényének – mely a húszas évek második felében jelent meg folytatásokban a Magyarság hasábjain – bemutatását hallhatjuk Ifj. Tompó Lászlótól, majd Domokos Endre János prezentálja Retkes Tamás – A felemelt zászló c. regényét. A történet a rendszerváltás idejét mutatja be egy igazán egyedi nézőpontból: a skinhead szubkultúra szárnybontogatásaira felfűzve. Regényes formában soha nem jelent meg még ehhez hasonló munka. Az est fő attrakciója dr. Dömölki János új könyvének bemutatkozása lesz Schutzbach Csaba közíró, gyüjtő által. A több mint hétszáz oldalas, keménykötésű szöveggyűjtemény szabadkőműves témájú parlamenti felszólalásokat közöl a múlt század első felével bezáróan. Úgy gondolom ez Dömölki doktor munkásságának csúcspontja. Örömünkre szolgál, hogy ez, és a többi igazán hiánypótló kötet a mi gondozásunkban jelenik meg.

Vannay László / N.Z. – A közeljövőben tervben vannak további projektek?

Gulyás Attila, kurátor – Az elkövetkezőkben elsősorban meghívásoknak fogunk eleget tenni, és amennyire lehetőségeink engedik, minél több helyen mutatkozunk be kiadványainkkal. A jövő évben úgy gondolom elsődleges feladatunk a megjelent kiadványaink eljuttatása lesz minél több nemzettestvérünkhöz, hiszen így teremthetjük meg a lehetőséget további munkák megjelentetéséhez.

Vannay László / N.Z. – A friss kiadványok sokszínűségén látszik, hogy a tematika és a forma egyaránt szerteágazó. Kiknek szólnak ezek a kiadványok?

Gulyás Attila, kurátor – Törekszünk arra, hogy mindenféle olvasói igényre tudjunk reagálni, így aki regényeket olvasna, elmélyülne a filozófia vagy a teológia világában, esetleg vaskos történelmi munkák forrásaival gazdagítani tudását, netalán tudományos kutatás céljából érdeklődik nálunk, azoknak mind-mind tudjunk ajánlani kiadványainkból. Úgy gondolom továbbá, hogy nem csak férfiaknak szólnak könyveink, október 15-én bemutatkozó romantikus regényünkkel nem titkoltan a hölgy olvasóknak szeretnénk egy világnézetileg is tartalmas regényt a kezébe adni. Igyekszünk sokoldalúnak lenni, hiszen ez is része az eredményességnek.

Vannay László / N.Z. – Szerencsére a jobboldalon bőven vannak olyanok, akik szerint a munkátok hiánypótló. Esetleg tudnak titeket támogatni valamilyen felületen?

Gulyás Attila, kurátor – A legfontosabb számunkra, hogy olvassák azokat a könyveket, melyeket nagy igyekezettel és ráfordítással közkinccsé tettünk. Nem a profit a célunk, hanem az értékteremtés. Számunkra ez nem munka, hanem kultúrmisszió. Aki segítené a kultúrharcot, támogathatja adója 1%-ával a Szabad Szellem – Magyar Kultúra Alapítvány munkáját, vagy pénzbeli adománnyal is segíthet a honlapunkon feltüntetett bankszámlaszámunkon. Mégis elsősorban azt kérem: Ha értékesnek tartják munkánkat, juttassák el hírünket minél többekhez, ajándékozzák meg szeretteiket egy-egy kiadványunkkal, hiszen csak így terjedhet szellemiségünk.

 

– Vannay László / Világnézet / Nacionalista Zóna –

 

Hármas könyvbemutató

Szeretnél Te is blogger lenni oldalunkon? Úgy érzed, hogy lenne mit megosztanod a világgal? Készséged van az íráshoz? Küldj egy cikket, szabadon választott témában a nacionalistazona@gmail.com címre, és lehet, hogy holnaptól Te is propaganda divíziónk tagja leszel!